Nowa era w prawie lotniczym

Bezzałogowe statki powietrzne
O ProjekciePublikacje

Rozwój

Rozwój bezzałogowych statków powietrznych oraz ich integracja z systemem lotnictwa załogowego stanowi jedno z najważniejszych wyzwań przyszłości lotnictwa.

Zadania

Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza zagadnień na bazie dotychczas obowiązujących przepisów krajowych, jak i projektów przepisów UE oraz dokumentów zagranicznych i międzynarodowych.

Wyniki projektu

Wyniki projektu będą przydatne nie tylko przy tworzeniu nowych regulacji prawnych, ale również przy interpretacji już istniejących przepisów.

Ankieta badawcza - informacje

Jednym z celów realizowanego projektu naukowego jest zebranie i ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z użytkowaniem i zastosowaniami dronów w Polsce. Cel ten będzie realizowany przez zebranie od użytkowników bezzałogowych statków powietrznych informacji o praktycznych wyzwaniach i doświadczeniach związanych z wykonywaniem operacji lotniczych w latach 2013-2018. W szczególności chodzi o ocenę obowiązujących regulacji krajowych dotyczących licencjonowania operatorów, wykonywania operacji czy użytkowania przestrzeni powietrznej.

Poznaj nasz projekt

Wyniki projektu będą przydatne nie tylko przy tworzeniu nowych regulacji prawnych, ale również przy interpretacji już istniejących przepisów. Przyczynią się także do zwiększenia świadomości prawnej użytkowników BSP oraz pozwolą podjąć próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu nowej technologii na społeczeństwo.

Projekt badawczy „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym.” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 2017/27/B/HS5/00008) jest realizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.