Ankieta badawcza

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie badawczej

Ankieta badawcza – informacje

Jednym z celów realizowanego projektu naukowego jest zebranie i ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z użytkowaniem i zastosowaniami dronów w Polsce. Cel ten będzie realizowany przez zebranie od użytkowników bezzałogowych statków powietrznych informacji o praktycznych wyzwaniach i doświadczeniach związanych z wykonywaniem operacji lotniczych w latach 2013-2018. W szczególności chodzi o ocenę obowiązujących regulacji krajowych dotyczących licencjonowania operatorów, wykonywania operacji czy użytkowania przestrzeni powietrznej.

Przygotowana ankieta ma na celu zebranie wstępnych ocen pozwalających na dokonanie oceny obowiązujących regulacji krajowych dotyczących użytkowania systemów bezzałogowych statków powietrznych. Wstępna ocena pozwoli nie tylko na zebranie podstawowych danych, ale i przygotowanie szczegółowej ankiety, która zostanie przeprowadzona w pierwszym kwartale 2019 r. Szczegółowe ankiety będą dedykowane poszczególnym grupom użytkowników dronów (operatorzy komercyjni, użytkownicy prywatni, ośrodki szkolenia i instruktorzy, egzaminatorzy). Wyniki ankiet zostaną omówione podczas warsztatów, które planujemy zorganizować w 2019 r. na Uczelni Łazarskiego.

Prosimy o podanie danych kontaktowych (email) w celu ewentualnego kontaktu w przypadku gdy będzie to konieczne ze względu na udzielone pytania. Chodzi o uniknięcie niejasności (jakość badań). Dane kontaktowe zostaną usunięte po realizacji badania ankietowego.

Ankieta jest dostępna do końca lutego 2019 r.

Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące ankiety można kierować na adres mailowy

[email protected]

Kierownik Projektu

dr hab. Anna Konert

Ankieta badawcza – formularz

Na potrzeby ankiety bezzałogowe statki powietrzne będą określane skrótem BSP.
Wyniki ankiety (zbiorcze) po ich analizie będą publicznie dostępne.
W żadnym wypadku nie będą publikowane dane kontaktowe.
Część II ankiety przeznaczona jest tylko dla operatorów BSP.

Trwa wczytywanie